පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන

 • සංයුක්ත අයඩින් විෂබීජ නාශක 1000ml

  සංයුක්ත අයඩින් විෂබීජ නාශක 1000ml

  මූලික තොරතුරු මාදිලි අංකය: 1000ml ප්‍රභේද: සාමාන්‍ය රෝග නිවාරණ ඖෂධ ​​සංරචක: රසායනික කෘතිම ඖෂධ වර්ගය: පළමු පන්තියේ ඖෂධීය බලපෑම් ඇති කරන සාධක: නැවත නැවත ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමය: තෙතමනය සනාථ කරන අමතර තොරතුරු ඇසුරුම් කිරීමේ ක්‍රමය: අවශ්‍ය පෙට්ටි/පෙට්ටි 1බෝතල්/පෙට්ටිය සඳහා: දිනකට බැරල් 20000 වෙළඳ නාමය: HEXIN ප්‍රවාහනය: සාගරය, ගොඩබිම, ගුවන් ප්‍රදේශය: Hebei, චීනය (ප්‍රධාන භූමිය) සැපයුම් හැකියාව: දිනකට බැරල් 20000 සහතිකය: CP BP USP GMP ISO HS Cod...
 • සත්ව 10% Povidone අයඩින් විසඳුම

  සත්ව 10% Povidone අයඩින් විසඳුම

  මූලික තොරතුරු ආදර්ශ අංකය: 10% ප්‍රභේද: සාමාන්‍ය රෝග නිවාරණ ඖෂධ ​​සංරචක: රසායනික කෘතිම ඖෂධ වර්ගය: පළමු පන්තියේ ඖෂධීය බලපෑම් ඇති කරන සාධක: නැවත නැවත ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමය: තෙතමනය සාධනය අතිරේක තොරතුරු ඇසුරුම් කිරීම: බැරල් ඵලදායිතාව: 200 බැරල් 2000 : Ocean,Land,Air Place of Origin: Hebei, China (Mainland) සැපයුම් හැකියාව: දිනකට බැරල් 20000 සහතිකය: CP BP USP GMP ISO HS කේතය: 3004909099 වරාය: Tianjin නිෂ්පාදන විස්තරය ...
 • අයඩින් විසඳුම 10% 1L

  අයඩින් විසඳුම 10% 1L

  මූලික තොරතුරු මාදිලි අංකය: 1L ප්‍රභේද: සාමාන්‍ය රෝග නිවාරණ ඖෂධ ​​සංරචක: රසායනික කෘත්‍රිම ඖෂධ වර්ගය: පළමු පන්තියේ ඖෂධීය බලපෑම් ඇති කරන සාධක: නැවත නැවත ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමය: තෙතමනය සනාථ කරන අමතර තොරතුරු ඇසුරුම් කිරීම: 1L ප්ලාස්ටික්කාර් බෝතල්, 15 බෝතල් 1500 නිෂ්පාදනය දින වෙළඳ නාමය: HEXIN ප්‍රවාහනය: සාගරය, ගොඩබිම, ගුවන් ප්‍රදේශය: Hebei, චීනය (Mainland) සැපයුම් හැකියාව: දිනකට බැරල් 20000 සහතිකය: CP BP USP GMP ISO HS කේතය: 3004909099 වරාය: Ti...