පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන

  • Diazinon විසඳුම 60% EC

    Diazinon විසඳුම 60% EC

    මූලික තොරතුරු මාදිලි අංකය: 25ml 500ml 1000ml ප්‍රභේද: පරපෝෂිත රෝග නිවාරණ ඖෂධ ​​සංඝටකය: රසායනික සින්තටික් ඖෂධ වර්ගය: පළමු පන්තියේ ඖෂධීය බලපෑම් ඇති කරන සාධක: නැවත නැවත ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමය: අමතර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමය: අමතර ද්‍රව්‍ය 04 rels/දින වෙළඳ නාමය: hexin ප්‍රවාහනය: සාගරය, ගොඩබිම් ස්ථානය: චීනය සැපයුම් හැකියාව: දිනකට බැරල් 10000 සහතිකය: GMP HS කේතය: 3004909099 වරාය: Tianjin නිෂ්පාදන විස්තරය Diazinon විසඳුම...